Terénna exkurzia na 3D seizmické merania – 21.10.2014

Napísal Andrej, v Uncategorized @sk

8 študentov odboru Aplikovaná a environmentálna geofyzika (bakalárskeho i magisterského štúdia) sa zúčastnilo jednodňovej exkurzie (21.10.2014) na 3D reflexné seizmické merania realizované poľskou firmou Geofizyka Toruň S.A. na Záhorí v oblasti Moravského Svätého Jána.Vďaka priaznivému počasiu boli prieskumné práce ukončené 19.10.2014, takže z plánovaného programu exkurzie sa neuskutočnila návšteva seizmickej aparatúry v teréne, ale iba jej obhliadka na terénnej základni v Moravskom Svätom Jáne.

Študentom poskytli veľmi fundované prednášky o projekte vedúci terénnej skupiny Geofizyka Toruň, dr. Branislav Šaly (Nafta, a.s.) a dr. Peter Džuppa (zástupca poľskej firmy na Slovensku) ako aj vedúci jednotlivých oddelení (BOZP, geodézia, logistika terénnych prác, spracovanie údajov).

Išlo o merania technológiou Vibroseis v kombinácii s pop-shots (odstrely v plytkých vrtoch). Cieľom meraní bolo vyhľadávanie uhľovodíkov. Plocha merania: cca 140 km2. Hĺbkový dosah: cca 6 km.

 

Predbežný program:

7:30 – 8:00 zráz na katedre a odchod

9:30 – 10:00 príchod na terénnu bázu v Moravskom Svätom Jáne (asi zastávka v Nafta, a.s. v Plaveckom Štvrtku)

od 10:00 – krátke školenie o bezpečnosti pri práci (5-10 min) + reflexné vesty

– ukážky geofonovej grupy a seizmických boxov

– ukážky field processing-u: terénne seizmické záznamy a predbežné spracovanie “brute stack”

– odvoz do terénu autami Geofizyky Toruň: jedna skupina navštívi seizmickú aparatúru v teréne, druhá skupina navštívi zostavu vibrátorov a vymenia sa

– návrat na field base v Moravskom Svätom Jáne

 

Predpokladané trvanie exkurzie 2 – 3 hodiny.

Návrat na fakultu.

 

Fotogaléria:

odstrojovanie viest spracovatelska jednotka1 levitra 20 vibroseiz1 vibroseiz2

Trackback von deiner Website.