Letná medzinárodná geofyzikálna škola 2016

Napísal reputable viagra sites, v what can you take for erectile dysfunction

Tento rok opäť realizujeme v spolupráci s Inštitútom pre geovedy CAU Univerzity v Kiel našu tradičnú

“Letnú medzinárodnú geofyzikálnu školu”. Bude opäť v Banskej Štiavnici v termíne od 28.9. do 7.10.2016.

V prípade záujmu sa informujte u vedúceho katedry.

 

Trackback von deiner Website.